15 July 2008

Biasiswa Yang Di Pertuan Agong

Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong Tahun 2008 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran di dalam dan luar negara dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi dan Undang-undang.

Tajaan :
Jabatan Perkhidmatan Awam


Kategori :
Warganegara Malaysia sahaja


Tarikh Tutup:
6 Ogos 2008


Syarat-syarat Permohonan :
Warganegara Malaysia;
Berumur tidak melebihi 30 tahun pada tahun memulakan pengajian;
Memiliki Ijazah Sarjana Muda / Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya;
Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau menghasilkan kerja-kerja kreatif dan inovatif;
Mahir dalam lebih daripada satu bahasa antarabangsa; dan
Mendapat tempat pengajian di institusi pengajian tinggi awam tempatan atau di universiti terkemuka dunia (Ivy League) dan setara.
Bagi pemohon yang terdiri daripada kakitangan perkhidmatan awam, pemohon hendaklah mengisi borang tambahan iaitu borang JPA(L)LDP 1B/96 (Pin.1/2003) dengan pengesahan markah LNPT oleh Ketua Jabatan untuk 3 tahun (2005, 2006 dan 2007).

Tempat:
Universiti Terkemuka (Dalam dan Luar Negara)
Tempoh :
Ph.D ( 3 tahun )
Sarjana ( 1 - 2 tahun )

Untuk maklumat lanjut Hubungi:
Cik Halila Faiza Zainal Abidin
Tel: 03-8885 3419
Faks: 03-88892171
Emel: ldp@jpa.gov.my


Layari:
http://www.jpa.gov.my/2008/07/826/
ehsan : bandarseriputra.blogspot.com

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...